Plan van Aanpak Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

  • versie 1.0 (februari 2020)
  • versie 1.1 Paragraafnummering aangepast zodat de stappen beginnen bij nummer 1 (juni 2020)