Handreiking Patchmanagement voor gemeenten BIO

Deze handreiking beschrijft het proces rond patchmanagement. Voor Verhoging Digitale Weerbaarheid zijn er aanvullende producten ontwikkeld over dit onderwerp. Wij raden aan om te beginnen bij de factsheet Patchmanagement. Deze factsheet beschrijft in het kort de essentie van patchmanagement, hoe de IBC-CERT kan ondersteunen met kwetsbaarheidswaarschuwingen en worden verwijzingen gemaakt naar relevante producten.

  • versie 2.1:  praktische voorbeelden toegevoegd
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 1.1: risico’s van niet patchen en governance opgenomen in het product, commentaar van gemeenten verwerkt
  • versie 1.0.3: tekstuele wijziging