Overzicht van wijzigingen Standaard VWO v 2.1

In dit document staan de wijzigingen weergegeven die zijn doorgevoerd in de nieuwe versie (2.1) van de Standaard Verwerkersovereenkomst op basis van de input van de Beheergroep VWO die op 10 oktober 2019 bijeen is gekomen.