Overzicht privacyproducten

De IBD biedt een uitgebreide set aan ondersteuningsproducten over 7 thema’s: beleid, processen, organisatorische inbedding, rechten van betrokkenen, samenwerking, beveiliging en verantwoording. U kunt de producten, de thema’s waar ze onder vallen en het onderwerp waar ze voor ingezet kunnen worden, via dit overzicht bereiken.