Overeenkomst uitvoering van de IBD Netwerk Inventarisatie (NWI)

Deze overeenkomst is voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden die gebruik willen maken van de IBD Netwerk Inventarisatie. Ingevulde en ondertekende overeenkomsten kunnen gemaild worden aan [email protected] na het invullen van het aanmeldformulier voor deelname aan de IBD Netwerk Inventarisatie.

Meer informatie over NWI vindt u hier.