Modelovereenkomst voor gezamenlijke verantwoordelijken

Op deze pagina vindt u de modelovereenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn op grond van de AVG verplicht een onderlinge regeling op te stellen waarin hun respectievelijke verplichtingen zijn vastgelegd.

Zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken hoeven geen overeenkomst te sluiten ten aanzien van hun verantwoordelijkheden binnen dezelfde verwerking. Iedere zelfstandige verantwoordelijke is ten slotte zelf verantwoordelijk voor de eigen gegevensverwerking. Bovendien leidt het maken van afspraken tussen zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken tot een administratieve lastenverzwaring. Wel kan een gegevensuitwisselingsovereenkomst nuttig zijn om onderlinge afspraken te maken over de uitwisseling van gegevens.