Model voor een verwerkersovereenkomst

Versie 2.4:

  • Verwijzing naar zowel avg als wbp opgenomen ivm overgangstermijn
  • Definities verwerker en verantwoordelijke toegevoegd
  • Verplichtingen medewerking pia, audits en controle door AP toegevoegd
  • Medewerking verlenen aan uitoefening rechten van betrokkenen
  • Schriftelijke specifieke toestemming nodig voor subbewerkingen
  • Dataportabiliteit nader omschreven
  • Artikel over onmiddellijk opeisbare boete verwijderd
  • Kleine tekstuele wijzigingen

Sinds 2-8-2018 is ook een Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten gepubliceerd.