Handreiking Mobiele gegevensdragers BIO

versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
versie 2.0:   BIO Update