Handreiking Mobiele gegevensdragers BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 2.0: BIO Update – januari 2019