Handreiking Mobiele gegevensdragers BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.01: Aanpassingen naar aanleiding van BIO 1.04 – februari 2020