Kaartje in de meterkast voor de gemeentesecretaris

Om gemeenten te helpen bij de voorbereidingen op een informatiebeveiligingsincident of cybercrisis ontwikkelde de IBD in nauwe samenwerking met gemeentelijke CISO’s een ‘kaartje voor in de meterkast van de gemeentesecretaris’.

Op dit kaartje staan belangrijke aandachtspunten ter voorbereiding op een crisis. De gemeentesecretaris kan dit kaartje (laten) aanpassen aan de eigen (crisis)organisatie en invullen. Bij een crisis zijn dan in een oogopslag de juiste contacten en documenten voor handen.

Zie ook onze aanvullende kennisproducten:

Het kaartje in de meterkast is beschikbaar als PDF en als DOCX zodat het eenvoudig aan te passen is.