Handreiking Inkoopvoorwaarden en informatiebeveiligingseisen BIO

versie 1.0.1:
Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast

versie 2.0:
BIO Update