Handreiking Inkoopvoorwaarden en informatiebeveiligingseisen BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.01: Kleine tekstuele aanpassingen – februari 2020