Factsheet ICS/SCADA

Een operationeel product op basis van de informatiebeveiligingsbaselines voor waterschappen (BIWA), het Rijk (BIR), provincies (IBI) en gemeenten (BIG).

In dit document wordt een handreiking geboden om de beveiliging te verbeteren van ICS/SCADA door waterschappen, Rijksoverheidsorganisaties, provincies en gemeenten.In dit document ligt de nadruk op het verhogen van de bewustwordingop het onderwerp, het verkrijgen van inzichtinen controle op de beveiligingsrisico’s, het bieden van ‘quick wins’ en structurele aandachtspunten voor de beveiliging.

Zie voor actuele informatie ook de Handreiking IoT beveiliging

Sleutelwoorden: IOT, Internet of Things, procesautomatisering