IBD-Factsheet Meldplicht Datalekken

Versie 1.1 – Februari 2018

  • Bijgewerkt en in lijn gebracht met richtlijnen en ondersteunende documentatie van de AVG