Het autorisatieproces Wet politiegegevens

Versie 1.0

Politiegegevens mogen niet door iedereen ingezien worden. Daarom is het van belang dat gemeenten aan de hand van een autorisatieproces de toegang tot deze gegevens regelen. Dit product dient als een sjabloon voor dat proces.