Handreiking Hardening-beleid voor gemeenten

versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP, IT vervangen door ICT en contactgegevens IBD aangepast
versie 2.0:   BIO Update