Handreiking stappenplan voor gemeenten ter voorbereiding op de AVG.

Handreiking stappenplan voor gemeenten ter voorbereiding op de AVG.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit brengt voor gemeenten  verplichtingen met zich mee bij het werken met persoonsgegevens. Dat vraagt een gedegen voorbereiding, waarbij het kan helpen om prioriteiten te stellen voor de te nemen maatregelen. Het doel van deze handreiking is om gemeenten hier een handvat voor te bieden in de vorm van een stappenplan. Gemeenten kunnen dit stappenplan gebruiken als hulpmiddel bij het maken van keuzes: wat moet eerst en wat kan later? Daarnaast biedt het een globaal overzicht van de belangrijkste maatregelen die gemeenten moeten nemen ter voorbereiding op de AVG. Het geeft ook aan waar in de voorbereiding de verschillende producten van VNG Realisatie van pas kunnen komen.

v1.1 – januari 2018