Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)


Klik hier om direct naar het document en de toelichting te gaan


De volgende leveranciers hebben zich gecommitteerd aan de overeenkomst  (bijgewerkt op 30 september 2021, op alfabetische volgorde):

 • Andes
 • B3Partners
 • BCT
 • Beheervisie
 • BMConsultants
 • Cadac Group Services
 • Care
 • Centric
 • Companen
 • Company-X
 • Conxillium
 • C-quential B.V.
 • C3 Group B.V.
 • DataQuint
 • Decos
 • Digitale Opsporing B.V.
 • Dimensional Insight Netherlands
 • dit-WERKt
 • eGem
 • Enable U
 • Enalyzer
 • Exxellence
 • Flycatcher
 • Gemboxx
 • Genetics
 • GeoTax
 • GIS Specialisten
 • Globescope
 • GouwIT
 • HTA Software
 • IAM4
 • I&O Research
 • Inergy
 • Inforing
 • Innovadis
 • Innovatienul13
 • Interlincq Informatiemanagement
 • JCC Software
 • JNet
 • Key2Control
 • Khonraad Software Engineering BV
 • KLANTINFOCUS
 • LBVD
 • Lost Lemon
 • Metaobjects
 • Montr
 • Mozard BV
 • NedGraphics
 • NieuwlandGeo
 • OBI4wan
 • OPEN.satisfaction
 • PerfectView
 • Pink Roccade
 • Processfive
 • Procura
 • Pronexus
 • Redora BV
 • REM Automatisering
 • SEP
 • Sigmax Law Enforcement
 • SIM
 • SmartDocuments
 • SMQ
 • Solviteers
 • Spendlab Group
 • Stadsbeheer
 • Stichting Lezen en Schrijven
 • T:MEBLOCKR
 • T&T Compet&t
 • Topicus
 • Tribe CRM
 • TSA Verkiezingen
 • Twyns BV
 • VeloA
 • Vicrea
 • Visma Circle
 • Visma Idella B.V. APPA dienstverlening
 • Visma Raet
 • Visma Roxit
 • Xential
 • Yenlo
 • Zaaksysteem.nl (Mintlab)
 • Zivver
 • Zorgdomein
 • ZorgNed

Meer informatie treft u op de projectpagina.


Versie 2.4 

Overzicht van wijzigingen:

1. De relatie tussen de Standaard VWO en overige documenten is geactualiseerd en er zijn linkjes opgenomen.
2. In § 2.3 is opgenomen dat als bestaande afspraken niet meer passend zijn, partijen deze afspraken in (een addendum bij) de hoofdovereenkomst, of een addendum bij de Standaard VWO kunnen actualiseren.
3. Toelichting art. 4.3: Een verwerker moet altijd doorgeven als er sprake is van doorgifte aan de derde land of een internationale organisatie. Bij artikel 45 AVG is toestemming niet verplicht. In geval van een artikel 46-situatie is wel toestemming vooraf noodzakelijk en moet de verwerker een analyse van het beschermingsniveau van het derde land of de internationale organisatie, de passende waarborgen en de voor de betrokkenen afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen die het derde land of internationale organisatie heeft getroffen en de eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen aan de verwerkingsverantwoordelijke ter goedkeuring voorleggen.
4. Toelichting art. 5.1: de definitie van een inbreuk van de WP 29 overgenomen.
5. Toelichting Bijlage 2: uitgelegd welke bewijstukken de verwerker kan overleggen t.a.v. de toereikendheid.
6. Toelichting Bijlage 3: uitgelegd in welke gevallen partijen deze bijlage kunnen gebruiken.

Vorige versies:

Versie 2.3 – aangepast conform besluit Beheergroep VWO, oktober 2020 – update febr 2021 o.b.v. EDPB advies n.a.v. Schrems II  

Versie 2.2

 • aangepast conform besluit Beheergroep VWO, maart 2020

Versie 2.1 – wijzigingen n.a.v. bijeenkomst van de Beheergroep VWO op 10 oktober 2019

Versie 2.0

Versie 1.11

 • Status: Vastgesteld door VNG Bestuur op advies College van Dienstverleningszaken VNG – door naar besluitvorming (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering VNG
 • In deze versie zijn wijzigingen verwerkt op aanwijzing van de toetsgroep van gemeenten, geadviseerd door de klankbordgroep van leveranciers.

Download:

Standaard Verwerkersovereenkomst (VWO)

Standaard Verwerkersovereenkomst (VWO)

Als leverancier de standaard verwerkersovereenkomst gebruiken? Mail naar privacy@vng.nl en u komt op de lijst.

Lees hier meer

Gerelateerd