Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)


Klik hier om direct naar het document en de toelichting te gaan.


De volgende leveranciers hebben zich gecommitteerd aan de overeenkomst  (overzicht leveranciers bijgewerkt op 3 augustus 2023, op alfabetische volgorde), zie ook de overzichtspagina in de softwarecatalogus.

 • Andes
 • Appical B.V.
 • B3Partners
 • BCT
 • Beheervisie
 • BMConsultants
 • BOA Registratie
 • Brooklyn Partners
 • Cadac Group Services (incl. Nedgraphics)
 • Care
 • Centric
 • Companen
 • Company-X
 • Conxillium
 • C-quential B.V.
 • C3 Group B.V.
 • DataQuint
 • Decos
 • Digitale Checklisten
 • Digitale Opsporing B.V.
 • Dimensional Insight Netherlands
 • dit-WERKt
 • eGem
 • Enable U
 • Enalyzer
 • Escrow4all
 • Exxellence
 • Flycatcher
 • Gemboxx
 • Genetics
 • Geodan
 • GeoTax
 • GIS Specialisten
 • Globescope
 • Goudappel Groep B.V.
 • GouwIT
 • HTA Software
 • IAM4
 • I&O Research
 • Inergy
 • Inforing
 • Innovadis
 • Innovatienul13
 • Interlincq Informatiemanagement
 • JCC Software
 • JNet
 • Key2Control
 • Khonraad Software Engineering BV
 • KLANTINFOCUS
 • LBVD
 • Lost Lemon
 • Maykin Media B.V.
 • Metaobjects
 • Mijnbuurtje.nl
 • Montr
 • Mozard B.V.
 • Netbasics B.V.
 • NieuwlandGeo
 • NLX Software
 • Notubiz
 • OBI4wan
 • OnView B.V.
 • OPEN.satisfaction
 • PerfectView
 • Pink Roccade
 • Processfive
 • Procura
 • Pronexus
 • Redora B.V.
 • REM Automatisering
 • Seneca
 • SEP
 • Sigmax Law Enforcement
 • SIM
 • SmartDocuments
 • SMQ
 • Solviteers
 • Spendlab Group
 • Stadsbeheer
 • Stichting Lezen en Schrijven
 • TIMEBLOCKR
 • T&T Compet&t
 • Tools4ever
 • Topicus
 • Tribe CRM
 • TSA Verkiezingen
 • Twyns B.V.
 • VeloA
 • Vicrea
 • ViNotion B.V.
 • Visma Circle
 • Visma Idella B.V. APPA dienstverlening
 • Visma Raet
 • Visma Roxit
 • WiNC Solutions
 • Xential
 • Xlab Cloud Services B.V.
 • xxllnc Zaken
 • Yenlo
 • Zivver
 • Zorgdomein
 • ZorgNed

Meer informatie treft u op de projectpagina.


Versie 2.42

Artikel 5.2 is aangevuld met:  ‘en houdt de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan voortdurend op de hoogte’.

Versie 2.41

In de tekst van de Standaard VWO zelf is niet gewijzigd.

In de toelichting is het volgende gewijzigd:

 1. Bij artikel 5.3 is komen te staan dat de verwerkingsverantwoordelijke alleen toegang tot het logboek van de verwerker heeft voor zover dat betrekking heeft op de verwerkingen die worden gedaan in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Bijlage 1, tabel 1, kolom 1 is aangepast.
 3. De inleiding van bijlage 3 is aangepast.

Versie 2.4 

Overzicht van wijzigingen:

1. De relatie tussen de Standaard VWO en overige documenten is geactualiseerd en er zijn linkjes opgenomen.
2. In § 2.3 is opgenomen dat als bestaande afspraken niet meer passend zijn, partijen deze afspraken in (een addendum bij) de hoofdovereenkomst, of een addendum bij de Standaard VWO kunnen actualiseren.
3. Toelichting art. 4.3: Een verwerker moet altijd doorgeven als er sprake is van doorgifte aan de derde land of een internationale organisatie. Bij artikel 45 AVG is toestemming niet verplicht. In geval van een artikel 46-situatie is wel toestemming vooraf noodzakelijk en moet de verwerker een analyse van het beschermingsniveau van het derde land of de internationale organisatie, de passende waarborgen en de voor de betrokkenen afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen die het derde land of internationale organisatie heeft getroffen en de eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen aan de verwerkingsverantwoordelijke ter goedkeuring voorleggen.
4. Toelichting art. 5.1: de definitie van een inbreuk van de WP 29 overgenomen.
5. Toelichting Bijlage 2: uitgelegd welke bewijstukken de verwerker kan overleggen t.a.v. de toereikendheid.
6. Toelichting Bijlage 3: uitgelegd in welke gevallen partijen deze bijlage kunnen gebruiken.

Vorige versies:

Versie 2.3 – aangepast conform besluit Beheergroep VWO, oktober 2020 – update febr 2021 o.b.v. EDPB advies n.a.v. Schrems II  

Versie 2.2

 • aangepast conform besluit Beheergroep VWO, maart 2020

Versie 2.1 – wijzigingen n.a.v. bijeenkomst van de Beheergroep VWO op 10 oktober 2019

Versie 2.0

Versie 1.11

 • Status: Vastgesteld door VNG Bestuur op advies College van Dienstverleningszaken VNG – door naar besluitvorming (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering VNG
 • In deze versie zijn wijzigingen verwerkt op aanwijzing van de toetsgroep van gemeenten, geadviseerd door de klankbordgroep van leveranciers.
Standaard Verwerkersovereenkomst (VWO)

Standaard Verwerkersovereenkomst (VWO)

Als leverancier de standaard verwerkersovereenkomst gebruiken? Mail naar [email protected] en u komt op de lijst.

Lees hier meer

Gerelateerd