Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten

Versie 1.11

  • Status: In besluitvorming bij College van Dienstverleningszaken / VNG Bestuur
  • In deze versie zijn wijzigingen verwerkt op aanwijzing van de toetsgroep van gemeenten, geadviseerd door de klankbordgroep van leveranciers.