Handreiking Service Level Agreement (SLA) BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update – maart 2019
  • versie 2.1: Verwijzingen aangepast en kleine aanpassingen in lay-out
  • versie 2.1.1: Verwijzingen gerepareerd
  • versie 2.2: Beschrijving governance aangepast en wijzigingen toegevoegd in de bijlage
  • versie 2.3: Diverse tekstuele wijzigingen, onder andere in relatie tot de AVG (december 2019)