Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 2 – uitwisseling van gegevens

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 2. Het tweede deel van de handreiking “Samenwerkingsverbanden en de AVG” gaat in op de mogelijkheden voor een rechtmatige uitwisseling van persoonsgegevens tussen deelnemers in een samenwerkingsverband.