Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 1: wie is samenwerkingsverantwoordelijke

Handreiking samenwerkingsverbanden en AVG deel 1. Het eerste deel van de handreiking “Samenwerkingsverbanden en de AVG” gaat in op het begrip verwerkingsverantwoordelijke en hoe je bepaalt wie als verwerkingsverantwoordelijke kan of moet worden aangemerkt.