Handreiking rol en taken van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Handvatten aan degenen die, binnen een gemeente, een FG willen instellen of verder gestalte willen geven. Deze handreiking vormt een hulpmiddel om te komen tot concrete invulling van de rol van FG.

  • versie 1.03: definitieve eerste versie
  • versie 2.0: omgezet naar IBD format
  • versie 2.1: kleine aanpassingen (december 2019)