Handreiking rol en taken van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)

  • versie 1.03: definitieve eerste versie
  • versie 2.0: omgezet naar IBD format, mei 2019