Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 1, informatieplicht en recht van inzage

Handreiking rechten van betrokkenen deel 1, de informatieplicht en het recht van inzage (zie bijlage). Het doel van deze handreiking is het toelichten de informatieplicht van verwerkingsverantwoordelijken, het recht van inzage, en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan.

v1.1