Handreiking Proces wijzigingsbeheer BIO

Deze handreiking beschrijft het proces rond wijzigingsbeheer/changemanagement. Voor Verhoging Digitale Weerbaarheid zijn er aanvullende producten ontwikkeld over dit onderwerp. Wij raden aan om te beginnen bij de factsheet Changemanagement. In die factsheet wordt de essentie behandeld van hoe wijzigingen op een gecontroleerde wijze kunnen worden doorgevoerd en worden verwijzingen gemaakt naar relevante producten.

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update –  maart 2019