Handreiking Privacy en Integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein

Deze handreiking schept op hoofdlijnen duidelijkheid over de omgang met persoonsgegevens bij meervoudige hulpvragen, integrale toeleiding en integrale dienstverlening. De doelgroep voor deze handreiking is de gemeentelijke (privacy) jurist.

  • versie 1.0: definitieve eerste versie
  • versie 1.1: een aantal kleine tekstuele wijzigingen (augustus 2019)
  • versie 2.0: herziene versie mede op basis van de input van gemeenten tijdens de workshop integrale toeleiding op de IBD regiobijeenkomsten in het najaar van 2019 (januari 2020)

 

Zoektermen: domeinafspraken, sociaal domein