Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming FG

Handreiking positionering FG. Hoe verhoudt deze functie zich tot de rest van de organisatie? Hoe en met wie werkt deze functionaris samen?

v2.0