Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming (FG)

  • versie 1.13: definitieve eerste versie
  • versie 2.0: omgezet naar IBD format (mei 2019)