Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Hoe verhoudt deze functie zich tot de rest van de organisatie? Hoe en met wie werkt deze functionaris samen?

  • versie 1.13: definitieve eerste versie
  • versie 2.0: omgezet naar IBD format
  • versie 2.1: kleine aanpassingen (december 2019)