Handreiking Positionering en taken van de FG

Dit document vervangt de twee eerder verschenen documenten ‘Handreiking rol en taken van de FG’ en “Handreiking Positionering FG’