Handreiking penetratietesten BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.1: verwijzingen aangepast
  • versie 2.2: Whitepaper Securitytesten van NCSC (april 2020)