Handreiking IoT beveiliging BIO

  • versie 1.0
  • versie 1.1: BIO aanpassing
  • versie 1.2: BIO 1.04 aanpassingen
  • versie 1.3: Aanpassingen na opmerkingen van gemeenten over beheer en MFA – juni 2021