Handreiking functieprofiel Privacy Officer (PO)

Versie 1.0

Dit product bevat een omschrijving van het takenpakket, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeentelijke Privacy Officer.