Handreiking en voorbeeld privacybeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft onlangs haar privacybeleid vastgesteld en gepresenteerd. Met het privacybeleid legt de gemeente Leidschendam-Voorburg uit wat zij doet met de gegevens van haar inwoners. De gemeente heeft haar werkterrein verdeeld in 6 onderwerpen:

 • Publieke taak
 • Leveranciers en diensten
 • Onderzoek
 • Samenwerken
 • Meetellen en meedoen
 • Innovatie

Per onderwerp geeft de gemeente Leidschendam-Voorburg vanuit privacyperspectief aan wat zij doet, wat zij niet doet en geeft zij een aanvullende informatie vanuit de praktijk. Het privacybeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg is een mooi voorbeeld van een kort en krachtig privacybeleid. Een privacybeleid alleen is echter niet voldoende om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Het is een onderdeel. Daarnaast moet een gemeente uitvoering geven aan:

 • Werkprocessen: hierin wordt helder beschreven hoe er in de praktijk wordt gewerkt;
 • Het register van verwerkingen: hierin wordt o.a. duidelijk beschreven wat de grondslag van de
 • verwerkingen is, het doel, welke gegevens worden verwerkt en welke partijen hierbij zijn betrokken;
 • De rechten van de inwoners: voor inwoners moet het duidelijk zijn hoe zij hun rechten (inzage,
 • wijziging en verwijdering) kunnen uitoefenen;
 • Governance: hoe is privacy in de organisatie geborgd (plan-do-check-act cyclus);

Het model voor het privacybeleid is ter beschikking gesteld door de gemeente Leidschendam- Voorburg. Andere gemeenten kunnen het model gebruiken en overnemen in de eigen huisstijl.