Handreiking DPIA BIO

  • versie 1.0: definitieve eerste versie – juni 2019
  • versie 1.1.: Kleine tekstuele wijzigingen en de handreiking meer in lijn gebracht met de DPIA-tool (aug 2020)