Handreiking DigiD-assessment aanpak DigiD-norm B.01

Met deze handreiking wil de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) gemeenten nader informeren over de DigiD-norm B.01 en gemeenten helpen bij de implementatie:

  • Waar moeten gemeenten aan voldoen?
  • Wanneer moet dit het geval zijn?

Ook bevat dit document een praktisch toepasbaar voorbeeld van een ‘aanvullend’ beleid.

De handreiking betreft specifiek versie 3 van de Norm voor de ICT-beveiligingsassessments DigiD die Logius in 2022 heeft uitgebracht. Hierin is ‘B.01’; een extra controlepunt toegevoegd.

Versie 1.0