Handreiking Diepgaande Risicoanalyse Methode Gemeenten

  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.1: tabel 1 aangepast en in lijn gebracht met de Baselinetoets
  • versie 2.2: verwijzingen aangepast, kleine aanpassingen in lay-out – juli 2019