Handreiking Diepgaande Risicoanalyse Methode Gemeenten

versie 2.0, april 2019:
BIO Update

versie 2.1, mei 2019:
Tabel 1 aangepast en in lijn gebracht met de baselinetoets