Handreiking Dataclassificatie BIO

  • versie 1.6.1: Taskforce BID verwijderd
  • versie 1.7: Omzetten naar nieuw sjabloon en aanpassen tabellen ivm wijziging van de Baselinetoets BIG
  • versie 1.7.1: Toevoegen verwijzing naar bewaartermijnen van de Selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2017, bij bewaartermijnen waar nodig het woord “minimaal” toegevoegd
  • versie 2.0: BIO update
  • versie 2.1: enkele foute verwijzingen verwijderd – augustus 2019