Handreiking Dataclassificatie

Versie 1.6.1: Taskforce BID verwijderd

Versie 1.7: Omzetten naar nieuw sjabloon en aanpassen tabellen ivm wijziging van de Baselinetoets BIG

Versie 1.7.1: Toevoegen van de verwijzing naar de bewaartermijnen van de Selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2017, bij bewaartermijnen waar nodig het woord “minimaal” toegevoegd