Handreiking Dataclassificatietoets BIO gemeenten

Voorheen was dit een Word document maar m.i.v. januari 2021 is hiervoor dit document in de plaats gekomen. 

Het belang van classificeren is een inzicht krijgen in de waarde van informatie over de assen Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. Als dat inzicht er is kan men passende maatregelen nemen om die informatie te beschermen. Voor gemeenten zijn dat de maatregelen van de BIO en de aanvullende set van BBN2+ maatregelen. De voorgestelde classificatiemethodiek geeft een snelle indicatie van het belang van de informatie die verwerkt wordt in informatiesystemen en is daarmee een basis voor de maatregelselectie of een aanvullende risicoanalyse.

Deze dataclassificatietoets BIO is afgeleid van de baselinetoets BIO voor gemeenten om een hulpmiddel te bieden om vast te kunnen stellen welke dataclassificatie informatie heeft die binnen een gemeentelijk proces gebruikt wordt. Deze dataclassificatietoets BIO is niet verplicht, maar kan helpen als er toch twijfels zijn of bepaalde informatie die binnen een gemeentelijk proces gebruikt wordt te classificeren en zo ook de mogelijkheid te creëren dat de juiste beschermingsmaatregelen gebruikt gaan worden.