Handreiking Coordinated Vulnerability Disclosure BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, GBA vervangen door BRP en contactgegevens IBD aangepast
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.01: Update naar Coordinated Vulnerability Disclosure (voorheen Responsible Disclosure) – januari 2020