Handreiking Configuratiemanagement BIO

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.1: Update van configuratiebeheer naar de meer internationale term configuratiemanagement. Ook is een stakeholderanalyse toegevoegd aan het document – februari 2020