Handreiking Configuratiemanagement BIO

Deze handreiking beschrijft het proces rond configuratiemanagement. Voor Verhoging Digitale Weerbaarheid zijn er aanvullende producten ontwikkeld over dit onderwerp. Wij raden aan om te beginnen bij de factsheet Configuratiemanagement. Deze factsheet beschrijft in het kort de wijze waarop gemeenten een actueel inzicht in alle hardware en software en onderlinge verbindingen binnen de organisatie kunnen krijgen. Daarnaast worden verwijzingen gemaakt naar relevante producten.

  • versie 1.0.1: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.1: Update van configuratiebeheer naar de meer internationale term configuratiemanagement. Ook is een stakeholderanalyse toegevoegd aan het document – februari 2020