Handreiking IB-functieprofiel Chief Information Security Officer (CISO) BIO

  • versie 1.0: Publicatieversie eerste functieprofiel
  • versie 2.0: Actualisatie n.a.v. verplichting volgend uit de BIO – juli 2019

NB. Het HR21-advies is nog in afwachting van een definitief eindoordeel van de begeleidingscommissie