Handreiking IB-functieprofiel Chief Information Security Officer (CISO) BIO

  • versie 1.0: Publicatieversie eerste functieprofiel
  • versie 2.0: Actualisatie n.a.v. verplichting volgend uit de BIO
  • versie 2.1: Verwerking eindoordeel begeleidingscommissie en stuurgroep HR21
  • versie 2.11: Kleine tekstuele aanpassingen – februari 2020
  • versie 2.12: Kleine tekstuele aanpassingen – maart 2020