Handreiking rechten van betrokkenen AVG deel 2, rectificatie, vergetelheid, bewerking, dataportabiliteit, bezwaar en recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling

Handreiking rechten van betrokkenen deel 2, overige rechten. Deze handreiking gaat in op het recht op rectificatie, het recht op vergetelheid, het recht op beperking bewerking, het recht op dataportabiliteit, het recht op bezwaar en het recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling en hoe gemeenten daarmee om kunnen gaan. Het recht op inzage en de informatieplicht zijn in deel 1 beschreven.

v1.0