Handreiking screening personeel BIO

  • versie 1.0.2: Taskforce BID verwijderd, WBP vervangen door Wbp, GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: BIO Update
  • versie 2.01: Enkele wijzigingen naar aanleiding van het wijzigen van overheidsmaatregel 7.1.1.1 (februari 2020)