Groeimodel digitale weerbaarheid

In 2021 heeft Coen Schuurman, stagiair aan de Haagse Hogeschool, onderzoek gedaan naar de mate van verhoging in de digitale weerbaarheid bij de implementatie van Monitoring & Response, ook wel bekend als SIEM/SOC. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het implementeren van Monitoring & Response (SIEM/SOC) significant bijdraagt aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van Nederlandse gemeenten. Coen heeft tevens een groeimodel ontwikkeld dat niet alleen de verhoging in digitale weerbaarheid laat zien, maar ook inzicht geeft in de samenhang van de implementatie van een SIEM/SOC en de noodzakelijke randvoorwaarden en omgevingsfactoren. Belanghebbenden op alle niveaus binnen een gemeente kunnen zo de materie beter doorgronden en de noodzaak van het verhogen van de digitale weerbaarheid voor hun organisatie duidelijk krijgen.

Het onderzoek heeft geresulteerd in de volgende documenten:

  • Groeimodel digitale weerbaarheid
  • Groeimodel ondersteunend document