Gesprekskaartjes voor de Gemeentesecretaris

Versie 1.0

In het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023 – 2024 staat dat gemeenten stappen zetten, maar dat er meer nodig is om het groeiende gat tussen dreiging en weerbaarheid te dichten. Het Dreigingsbeeld bevat concrete succesfactoren met concrete stappen die gemeenten kunnen zetten om de weerbaarheid te vergroten. De succesfactoren moeten in samenhang met elkaar worden opgepakt. Maar zonder “Eigenaarschap van het management” is dat lastig, zo niet onmogelijk. De IBD heeft daarom ‘Gesprekskaartjes voor de Gemeentesecretaris’  ontwikkeld; om het eigenaarschap bij het management op de kaart te zetten.