Handreiking Geheimhoudingsverklaringen BIO

versie 1.2.1: Taskforce BID verwijderd
versie 2.0: BIO update

versie 2.02: kleine tekstuele wijzigingen op p. 11 en 12 (augustus 2019)