Handreiking Geheimhoudingsverklaringen BIO

versie 1.2.1: Taskforce BID verwijderd
versie 2.0: BIO update
versie 2.02: kleine tekstuele wijzigingen op p. 11 en 12
versie 2.03: Aanpassen gewijzigde wetsartikelen Ambtenarenwet 2017 (april 2020)