GAP-analyse BIO (alle sheets)

  • versie 1.2.5: GBA vervangen door BRP
  • versie 2.0: aangepast nav de BIO
  • versie 2.01: aangepast nav suggesties vanuit gemeenten
  • versie 2.1: aangepast nav suggesties vanuit de ENSIA werkgroep (met name de toedeling van enkele verantwoordelijkheden)
  • versie 2.11: waarderingstabellen verplaatst naar hidden tabblad, verantwoordelijkheden van versie 2.1 die nog niet goed stonden aangepast
  • versie 2.2: privacycontrols en -maatregelen uit de ISO 27701 toegevoegd
  • versie 2.3: aangepast aan de BIO 1.04 (februari 2020)