Factsheet Visie Monitoring & Response

Gemeenten hebben in algemene zin onvoldoende adequate voorzieningen voor netwerkmonitoring. Dat past in het beeld dat gemeenten stappen zetten op het vlak van informatiebeveiliging, maar dat er meer nodig is. De basis is kortgezegd niet op orde. Hacks, malware, ongeautoriseerde toegang en overige digitale narigheid worden niet of te laat opgemerkt. Met grote schade tot gevolg.

versie 1.0