Factsheet Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke en beslisboom

Gemeenten maken voor de uitvoering van hun taken en andere werkzaamheden gebruik van de diensten van andere partijen. Als er bij uitbesteding of samenwerking persoonsgegevens worden verwerkt, is het niet altijd duidelijk of de andere partij verwerker of (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke is. Dit onderscheid in privacypositie is essentieel voor de toepasselijkheid van de AVG. Het is bepalend voor de vraag welke verplichtingen een partij heeft: dus bijvoorbeeld welke overeenkomsten gesloten moeten worden, bij wie betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen en wie een datalek moet melden.

Zie ook Praktijkvoorbeelden Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke waarin verschillende voorbeelden behandeld worden van de in deze factsheet beschreven aanpak.