Factsheet Veilige inrichting en toepassing van wifi binnen uw gemeente

  • v 1.03: 7-11-2017: Bijgewerkt o.a. nav gevonden zwakheden in het WPA2-protocol, zie ook: https://www.krackattacks.com/
    • De adviezen in het document blijven onverkort van kracht. Het belang van additionele beveiliging bij gebruik van wifi is echter zwaarder geworden.
    • Toegevoegd aan het advies:

      Op 16-10-2017 is er informatie gepubliceerd over kwetsbaarheden in bekende implementaties van wpa2. Deze kwetsbaarheden stelt een aanvaller in staat om versleutelde verbindingen uit te lezen. Door middel van software-updates op de client (telefoon/laptop/os) of router/access point kan het probleem verholpen worden. Wpa2 zal na een update alsnog veilig te gebruiken zijn. Voor nu is de meest veilige oplossing het gebruik van wifi gecombineerd met het gebruik van een vpn. Dit voorkomt dat kwaadwillende de verbinding kunnen uitlezen ondanks de bekende kwetsbaarheden.