Factsheet Veilig verwerken van persoonsgegevens van Oekraïense vluchtelingen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft binnen Nederlandse gemeenten momenteel een absolute prioriteit. Hierdoor hebben gemeenten er in korte tijd veel extra taken bij gekregen. Taken waarvoor nog niet altijd een vertrouwd werkproces of een duidelijke handleiding is. Het is belangrijk om ook onder deze bijzondere omstandigheden voldoende aandacht te hebben voor informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens.

De IBD heeft een aantal praktische vuistregels en tips opgesteld, die gemeenten ondersteunen bij het veilig verwerken van persoonsgegevens van Oekraïense vluchtelingen. Met als doel het voorkomen van datalekken en de kans op onrechtmatige verwerkingen. Zoals het onrechtmatig opslaan of het onrechtmatig delen van persoonsgegevens, met alle gevolgen van dien.

De IBD zal deze factsheet actualiseren als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als er meer informatie beschikbaar komt over verwerkingsgrondslagen of applicaties die bij een bepaald proces kunnen worden ingezet.

Versie 1.0 (april 2022)