Factsheet E-mailauthenticatie: Voorkom dat anderen e-mailberichten versturen namens uw gemeentelijke e-maildomein

Er is ook een kortere versie van de factsheet beschikbaar

  • Versie 1.1.: BIO update en actualisatie wet en regelgeving