Factsheet Configuratiemanagement

  • versie 1.0 – maart 2020

Deze factsheet beschrijft in het kort de wijze waarop gemeenten een actueel inzicht in alle hardware en software en onderlinge verbindingen binnen de organisatie kunnen krijgen. Configuratiemanagement is een belangrijk aspect voor het verhogen van de digitale weerbaarheid van de organisatie (VDW Module 1). Om kwaadwillenden en onbevoegden buiten de deur te houden moet allereerst bekend zijn welke hardware en software zich bevinden binnen het gemeentenetwerk of onder beheer van de gemeente vallen, zoals cloudoplossingen. Het is immers belangrijk dat zicht is op wat beschermd dient te worden. Apparatuur en configuraties zijn niet altijd eenvoudig in kaart te krijgen en te houden. Maar het werpt zeker zijn vruchten af.

Er zijn ook twee webinars beschikbaar over dit onderwerp: