Factsheet AVG Basisregels voor gemeenten

Deze factsheet bevat de basisregels van de AVG. Alle relevante onderwerpen komen aan bod, zonder daarbij de diepte in te gaan per onderwerp. De factsheet en het stroomschema zijn bedoeld als checklist om te beoordelen of rekening is gehouden met alle aspecten van de AVG.

  • versie 1.0
  • versie 1.1, november 2019