Factsheet Adviezen aan CISO’s in verband met de Tweede Kamer verkiezingen 2023

Deze factsheet bevat informatie voor CISO’s in verband met de Tweede Kamer verkiezingen 2023.

Zie ook:

NCTV

Desinformatie

Maatschappelijke onrust

Online Onderzoek voor openbare orde en veiligheid
Gemeenten die online onderzoek doen naar mogelijke ordeverstoringen, bijvoorbeeld rondom de verkiezingen, kunnen in een nieuwe handreiking van BZK en JenV nagaan wat wel en niet geoorloofd is. De Handreiking en alle relevante bijlagen zijn terug te vinden op onze website.

Overige informatie

versie 1.0